Vraagteken

Ons kerkblad heet het Vraagteken en verschijnt 9 of 10 keer per jaar. In het kerkblad staat allerlei informatie over de diensten, activiteiten en gemeentelijk nieuws. Een jeugdpagina ontbreekt natuurlijk ook niet.

Kopij kunt u inleveren via de email. Data copy inleveren:

8 oktober
12 november
17 december
28 januari
4 maart
15 april
20 mei
1 juli
2 september

Alle kopij moet voor 13.00 uur bij de redactie worden ingeleverd.

Abonnementen op het Vraagteken kunt u afsluiten door contact op te nemen via deze link.