Vraagteken

Ons kerkblad heet het Vraagteken en verschijnt 7 of 8 keer per jaar. In het kerkblad staat allerlei informatie over de diensten, activiteiten en gemeentelijk nieuws. Een jeugdpagina ontbreekt natuurlijk ook niet.

Kopij kunt u inleveren via de email. Data copy inleveren:

9 september 2019
7 oktober 2019
11 november 2019
16 december 2019
3 februari 2020
30 maart 2020
18 mei 2020
6 juli 2020
7 september 2020

Alle kopij moet voor 13.00 uur bij de redactie worden ingeleverd.

Abonnementen op het Vraagteken kunt u afsluiten door contact op te nemen via deze link.