Geluidsopnames

De meeste van onze erediensten worden opgenomen.

De link naar de geluidsopnames vindt u hier.
Voor het beluisteren van de erediensten is een wachtwoord nodig.

Mocht u één van de diensten willen naluisteren dan kunt u contact met ons opnemen via jeugdouderling @  kerktinte.nl. U krijgt de inlogcodes dan toegestuurd.