Roosters

Voor het jaarrooster met de erediensten verwijzen wij u naar het menu-item “erediensten“.

Voor het rooster met alle ouderlingen, diakenen en andere diensten verwijzen wij u naar het kopje “dienstrooster