Diaconie

Het College van Diakenen draagt zorg er voor dat de gemeente haar diaconale roeping kan vervullen door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt..

Het College van Diakenen telt drie leden en bestaat uit:
Hanneke Klootwijk – Stadt (diaconale rentmeester) – voorzitter
Theresia Schudde – secretaris
Trijnie Jongejan – Koornneef (diaconale rentmeester) – penningmeester

Loading