Onze dominee

PJ3

ds. Peterjan van der Wal, die als predikant in deeltijd verbonden is aan de Welkomkerk te Rockanje (www.welkomkerk-rockanje.nl), is ook voor een beperkt aantal uren aan onze gemeente verbonden. Hij ondersteunt de kerkenraad, gaat regelmatig voor in de kerkdiensten en is verantwoordelijk voor het pastoraat.

Email: dominee