Vraagteken

Ons kerkblad heet het Vraagteken en verschijnt 7 of 8 keer per jaar. In het kerkblad staat allerlei informatie over de diensten, activiteiten en gemeentelijk nieuws. Een jeugdpagina ontbreekt natuurlijk ook niet.

Kopij kunt u inleveren via de email.

Abonnementen op het Vraagteken kunt u afsluiten door contact op te nemen via deze link.