College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor onze financiën en het onderhoud van de kerk.

Het College van Kerkrentmeesters telt drie leden en bestaat uit:
Job Roskam – voorzitter
Jaco van den Doel (kerkrentmeester) – secretaris
Anja van der Wagt – penningmeester