Kerkenraad

De Kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente en bestaat uit:
Ouderling-Voorzitter – Piet Beukelman
Ouderling-Scriba – Wichard Oosterman
2e voorzitter – ds. Peterjan van der Wal
Ouderling – Karen van den Doel – Poppen
Diaken – Theresia Schudde
Ouderling-Kerkrentmeesters – Job Roskam en Anja van der Wagt -’t Mannetje