Onze dominee

PJ3
 
ds. Peterjan van der Wal, die als geestelijk verzorger verbonden is
aan Zonnehuisgroep Vlaardingen, ondersteunt de kerkenraad, gaat regelmatig voor in de kerkdiensten en is verantwoordelijk voor het pastoraat.

Email: dominee