Kerkenraad

De Kerkenraad geeft leiding aan onze gemeente en bestaat uit:
Voorzitter – Karen van den Doel
Scriba – Theresia Schudde
2e voorzitter – ds. Peterjan van der Wal
Wijkouderling – vacant
Jeugdouderlingen – Wichard Oosterman en Iris Roos
Diakenen – Hanneke Klootwijk en Sandra Stolk
Ouderling-Kerkrentmeesters – Job Roskam en Anja van der Wagt